card

Манайх дараах төрлийн хэлний сургалтыг явуулж байна. 

- Англи хэл

- Япон хэл 

Таны сонирхож буй мэргэжлийн үг хэллэгийг голлон заана. Тухайн хэлийг сурч буй зорилгын тань дагуу ажил болон сургуульд зуучилж үйлчилнэ. 

Мөн одоо байгаа түвшинг тань +1  түвшинөөр ахиулах сургалтыг явуулж байна.