Оюутан сурагчид залуу хойч үеийнхэндээ зориулж гадаадад  суралцах, дадлага хийх боломжийг олгож байна. Манайх Америк, Япон, Канад, Австрали зэрэг дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд руу сургалтаар зуучилна. Мөн цагийн ажил хийх , очоод амьдрах байр, тэтгэлэг олох гээд бүхий л тал дээр туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх болно.  Гадаадад мэргэжил эзэмших хүсэлтэй шинэ залуу үеэ дэмжин Мика Монгол нийгэмлэг бүхий л чадлаараа ажиллах болно.